Trang chủ / Lao động - Sáng tạo

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV: Tiêu thụ 3.700 tấn than trong ngày đầu năm 2018

Ngày 1/1/2018, tại Cụm Kho cảng Km6 - TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV tổ chức rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới 2018.

Trong ngày mùng 1, Công ty đã tổ chức rót 3.700 tấn than cám 6a.1 tiêu thụ thị trường nội địa. Trong đó, 1.500 tấn cung cấp cho khách hàng Nhiệt điện Phả Lại và 2.200 tấn cho khách hàng Nhiệt điện Hải Phòng.

Đồng chí Trịnh Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cho biết, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, ngay từ đầu năm Công ty đã chuẩn bị tốt nguồn than, các đơn vị sản xuất như Phân xưởng Kho cảng Km6 chuẩn bị về số lượng, chất lượng than; Phân xưởng Vận tải 1 và Phân xưởng Cơ điện & Vận hành chuẩn bị tốt các thiết bị, phương tiện, nhân lực..., đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Giám định - TKV và các cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác tiêu thụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Việc rót những tấn than tiêu thụ trong ngày đầu của năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho công tác tiêu thụ than thuận lợi, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và tiêu thụ than trong năm 2018.

Được biết, năm 2017, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV tiêu thụ trên 28 triệu tấn than; trong đó xuất khẩu 1,135 triệu tấn và tiêu thụ trong nước 26,983 triệu tấn; đón 900 lượt tàu và 2.900 lượt xà lan vào cảng lấy than. Năm 2018, theo kế hoạch Công ty tiêu thụ 30,293 triệu tấn than; trong đó xuất khẩu 1,315 triệu tấn và tiêu thụ trong nước 28,978 triệu tấn.