Trang chủ / Lao động - Sáng tạo

Bản lĩnh Hầm lò 1

Bản lĩnh Hầm lò 1

Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin là đơn vị có nhiệm vụ chuyên đào lò xây dựng cơ bản và đào lò chuẩn bị sản xuất. Trong điều kiện khó khăn chung, Công ty còn có những khó khăn...

Đọc tiếp »